Biểu phí thẩm định giá

Biểu phí thẩm định giá

aavc .vn

-

0 Bình luận

Biểu phí thẩm định giá

Đối với các loại tài sản mua sắm công, AAVC áp dụng biểu phí dịch vụ thẩm định giá sau đây, tuy nhiên, trong tùy từng trường hợp, mức phí này có thể thay đổi.

TÀI SẢN LÀ ĐỘNG SẢN
 

TT

Giá trị  tài sản thẩm định (triệu đồng)

Mức phí dịch vụ  (%)

Từ

đến

1

≤ 300

 (tối thiểu

1.000.000đ / trường hợp)

2

> 300

 ≤ 1.000

0,45 - 0,7

3

> 1.000

≤ 5.000

0,35 - 0,6

4

> 5.000

≤ 10.000

0,30 - 0,55

5

> 10.000

≤ 15.000

0,27 - 0,5

6

> 15.000

≤ 20.000

0,22 - 0,45

7

> 20.000

≤ 30.000

0,20 - 0,4

8

> 30.000

≤ 40.000

0,17 - 0,35

9

> 40.000

≤ 50.000

0,15 - 0,3

10

> 50.000

Thỏa thuận

 


TÀI SẢN LÀ BẤT ĐỘNG SẢN

 

TT

Giá trị tài sản thẩm định         (triệu đồng)

Mức phí dịch vụ    (%)

 
 

Từ

đến

 

1

≤ 300

 (tối thiểu 1.000.000đ / trường hợp)

 

2

> 300

 ≤ 1.000

0,4 - 0,6

 

3

> 1.000

≤ 5.000

0,3 - 0,5

 

4

> 5.000

≤ 10.000

0,25 - 0,4

 

5

> 10.000

≤ 15.000

0,22 - 0,35

 

6

> 15.000

≤ 20.000

0,2 - 0,3

 

7

> 20.000

≤ 30.000

0,17 - 0,25

 

8

> 30.000

≤ 40.000

0,1 - 0,2

 

9

> 40.000

≤ 50.000

0,08 - 0,15

 

10

> 50.000

Thỏa thuận

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 09.1881.3883 (Mr Linh) hoặc 0906.230.302 (Mr Trọng)

popup

Số lượng:

Tổng tiền: