Dịch vụ

Kiểm toán Báo cáo tài chính

Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận tập trung vào các vấn đề trọng yếu thông qua việc đánh giá, kiểm soát và xử lý rủi ro trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực và đạo đức...

0

Thẩm định giá

ĐỐI TƯỢNG THẨM ĐỊNH GIÁ: Tài sản: tài sản vô hình ( thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền…); tài sản hữu hình (máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, bất động sản…). Doanh...

0

Tư vấn thuế

Dịch vụ của chúng tôi Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế Quản lý rủi ro về thuế Dịch vụ tư vấn thuế trọn gói Hỗ trợ quyết toán thuế Soát...

0

Dịch vụ Kế toán

Doanh nghiệp cần tăng cường khả năng cạnh tranh, sự năng động và quan hệ gắn bó với...

2
popup

Số lượng:

Tổng tiền: