Tin thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp...

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 8

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 8 quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ thị trường trong quá trình thẩm định giá tài sản.

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 7

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Quy định về phân loại tài sản và hướng dẫn thực hiện phân loại tài sản trong quá trình thẩm định giá.

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 6

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 quy định nội dung và thể thức của báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá...

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 5

TIỀU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 05 quy định và hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định giá khi thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

16/11/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: