Tin thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 7

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Quy định về phân loại tài sản và hướng dẫn thực hiện phân loại tài sản trong quá trình thẩm định giá.

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 6

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 quy định nội dung và thể thức của báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá...

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 5

TIỀU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 05 quy định và hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định giá khi thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 4

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 quy định những nguyên tắc xác định giá trị của tài sản và hướng dẫn nguyên tắc khi tiến hành thẩm định giá

16/11/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: