Tin thẩm định giá

Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 1

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 (Ký hiệu: TĐGVN 01) (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

16/11/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: