Tin thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 7

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Quy định về phân loại tài sản và hướng dẫn thực hiện phân loại tài sản trong quá trình thẩm định giá.

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 4

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 quy định những nguyên tắc xác định giá trị của tài sản và hướng dẫn nguyên tắc khi tiến hành thẩm định giá

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 3

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 quy định về giá trị phi thị trường của tài sản và việc vận dụng giá trị phi thị trường khi tiến hành thẩm định giá....

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10

Tiêu chuẩn thâmt định giá số 10 quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ thu nhập trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài sản

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 9

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 09 quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ chi phí trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài...

16/11/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: