Tin thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp...

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 7

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Quy định về phân loại tài sản và hướng dẫn thực hiện phân loại tài sản trong quá trình thẩm định giá.

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 4

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 quy định những nguyên tắc xác định giá trị của tài sản và hướng dẫn nguyên tắc khi tiến hành thẩm định giá

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 3

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 quy định về giá trị phi thị trường của tài sản và việc vận dụng giá trị phi thị trường khi tiến hành thẩm định giá....

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 2

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 quy định về giá trị thị trường của tài sản và việc vận dụng giá trị thị trường khi tiến hành thẩm định giá tài sản....

16/11/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: