Tin thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 7

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 07 Quy định về phân loại tài sản và hướng dẫn thực hiện phân loại tài sản trong quá trình thẩm định giá.

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 6

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 06 quy định nội dung và thể thức của báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá...

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10

Tiêu chuẩn thâmt định giá số 10 quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ thu nhập trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài sản

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 9

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 09 quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ chi phí trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài...

16/11/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: