Tin thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13 quy định và hướng dẫn thực hiện thẩm định giá tài sản vô hình để phục vụ cho các mục đích mua, bán, chuyển nhượng, thế chấp, hợp...

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 5

TIỀU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 05 quy định và hướng dẫn thực hiện quy trình thẩm định giá khi thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10

Tiêu chuẩn thâmt định giá số 10 quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ thu nhập trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài sản

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 9

TIÊU CHUẨN THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM SỐ 09 quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ chi phí trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài...

16/11/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: