Tin thẩm định giá

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 3

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 quy định về giá trị phi thị trường của tài sản và việc vận dụng giá trị phi thị trường khi tiến hành thẩm định giá....

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 2

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 quy định về giá trị thị trường của tài sản và việc vận dụng giá trị thị trường khi tiến hành thẩm định giá tài sản....

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn Thẩm định giá số 1

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 (Ký hiệu: TĐGVN 01) (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

16/11/2019 0

Tiêu chuẩn thẩm định giá số 10

Tiêu chuẩn thâmt định giá số 10 quy định và hướng dẫn thực hiện cách tiếp cận từ thu nhập trong quá trình thẩm định giá đối với tất cả các loại tài sản

16/11/2019 0
popup

Số lượng:

Tổng tiền: